GUIDE

Så väljer du rätt kassasystem för restaurang, hotell och bar

Ladda ner

Buyers_guide_2023_mockup_sv

Ett kassasystem ska vara driftssäkert, kunna hantera många betalningar samtidigt samt gå att växa med. Det ska gå att skaffa sig en översyn över verksamheten och över vad som säljs. Vi tagit fram en  köpguide som ger dig tips och råd kring hur du sparar tid och pengar tack vare vilka lösningar du väljer. 

I vår guide får du veta mer om: 

  • Vikten av driftssäkert system för många betalningar samtidigt: Med ett driftssäkert kassasystem missar du aldrig en betalning. Ett driftssäkert kassasystem gör att du kan ta många betalningar samtidigt i och utanför lokalen.

  • Smidigt order och betalflöde: Ta upp beställningar och ta betalt i samma enhet. Få högra omsättning och ge högre service.

  • Basera mat- och dryckesutbud på data: Morgondagens kunder förväntar sig ett matutbud samt erbjudanden baserat på data om deras vanor – de vill äta utifrån specifika koncept, mer individanpassat samt få erbjudanden.

  • Skräddarsydda lösningar: Vikten av att göra en långsiktig investering i ett system som växer tillsammans med dig och din verksamhet.

  • Se försäljning i realtid: Rapportering och analys gör det möjligt att följa försäljning i realtid, vad som säljs vid vilka tider samt vad gästerna beställer.

  

Ladda ner ditt exemplar!