Hur kan vi hjälpa dig?

Här besvarar vi dina vanligaste frågor.

Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta vår support för vidare hjälp.

Populära ämnen:

NETS-terminaler

iWL250G (fristående med SIM-kort)

Hur makulerar jag en transaktion?

Du kan makulera föregående transaktion på samma betalterminal genom att trycka på [MENU] - [3] korttjänster och [pila ner] till makulering. Det går inte att makulera en äldre transaktion, utan då måste korrigeringen göras som en retur istället.

Om din terminal är kassakopplad görs makuleringen via kassasystemet. Vänligen kontakta din kassaleverantör för vidare anvisningar.

Hur gör jag en retur?

Du kan göra en retur genom att trycka [MENU] - [3] korttjänster och [pila ner] till retur - ange returbeloppet och sätt i/dra kundens kort.

Om din terminal är kassakopplad görs reutren via kassasystemet. Vänligen kontakta Trivecs support för vidare anvisningar.

Hur aktiverar jag dubblettkontrollen?

Dubblettkontrollen varnar då transaktioner på samma belopp och kort görs efter varandra. Följ nedan instruktion för att aktivera dubblettkontrollen.

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Dubblettkontroll och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat alternativ med [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter inställningen är ändrad.

Om du har flera terminaler måste du ändra inställningen i samtliga terminaler.

Gick köpet igenom?

Ta ut en kopia av den senaste transaktionen genom att trycka [MENU] - [5] kopiameny - [1] senaste kund, för att se om köpet gick igenom.

Du kan även se i Nets Webbportal nästa dag om transaktionen har skickats in. Om du saknar inlogg till Nets Webbportal ber vi dig att kontakta vår support.

Serienumret, var hittar jag det?

Serienumret (Serial No) hittar du under batteriet som ligger bakom luckan på baksidan av terminalen.

I de nyaste programversionerna hittar du serienumret, terminal ID och programversionens nummer genom att trycka på [pil ner], direkt nedan om displayen.

Lösenkort

Betalterminalen levereras tillsammans med ett lösenkort. Lösenkortet används för att aktivera enskilda terminalfunktioner. Butiker med flera betalterminaler kan använda samma lösenkort på samtliga betalterminaler.

Lösenkortet används för att aktivera följande funktioner i betalterminalen:

 • Makulering av senaste transaktionen
 • Dagsavslut (om skyddad)
 • Utskrift av terminalstatus
 • Utskrift av offlinetransaktioner
 • Administration av kassör-ID
 • Ändringar av terminalparametrar
 • Manuell uppdatering av programvara

Om du saknar lösenkort eller om du har ett defekt kort kan du beställa ett nytt genom att kontakta supporten.


OBS! Med lösenkortet kan du makulera transaktioner som har utförts på betalterminalen. Förvara därför lösenkortet på en säker plats.

Hur ändrar jag kvittoinställningarna?

Terminalen har två inställningar som styr vilka kvitton som skrivs ut i samband med transaktioner. Notera att ifall terminalen är kassaintegrerad så styrs kvittoutskriften av kassan. 

Kundkvitto:

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Kundkvitto och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat alternativ med hjälp av [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter inställningen är ändrad.

”Vid behov” = Terminalen frågar om kundkvitto ska skrivas ut. [OK] bekräftar och [STOP] nekar.
”Alltid” = Kundkvittot skrivs alltid ut.

Alltid kopia:

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Alltid Kopia och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat alternativ med hjälp av [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter inställningen är ändrad.

Om du har flera terminaler måste du ändra inställningen i samtliga terminaler.

Hur skriver jag ut kvittokopior och dagliga rapporter från terminalen?

Kvittokopior:

Kvittokopior kan du skriva ut genom att trycka [MENU] - [5] kopiameny -

 • [1] senaste kund
 • [2] senaste dagsavslut
 • [3] senaste Z-total

Rapporter:

Rapporterna kan du skriva ut genom att trycka [MENU] - [7] kassörmeny - [1] rapporter -

 • [1] transaktions lista
 • [2] X-total
 • [3] Z-total
 • [4] kassör X-total (syns endast om ni har kassörer på terminalen)
 • [5] kassör Z-total (syns endast om ni har kassörer på terminalen)

Dagsavslut, Z- och X-total:

Z-totalrapporten visar summan av terminalens kortköp efter föregående Z-total rapport skrivits ut. Rapporten nollställs alltid efter utskrift. Z-totalrapporten hänger dock inte ihop med dagsavslutet och stämmer överens bara om de skrivs ut vid exakt samma tidpunkt varenda gång.

Dagsavslutet fastslår en transaktionsperiod för att sedan skickas vidare från oss till er inlösande bank. Den är oberoende av när senaste Z-rapport har skrivits ut. Z-totalen är dessutom terminalbunden, medan dagsavslutet visar summan för säljställets alla terminaler.

X-totalrapporten skriver ut samma information som Z-total utan att nollställa rapporten. 

För ytterligare information om rapportering, se bruksanvisningen.

Hur ändrar jag språk?

För att ändra språket i terminalen:

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Language och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat språk med hjälp av [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter språket är ändrat.

Om du har flera terminaler måste du ändra inställningen i samtliga terminaler.

Hur startar jag om terminalen?

Terminalen kan startas om genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. Tryck på gröna [OK]-knappen ifall terminalen inte startar automatiskt.

Dagsavslut

Vid dagsavslutet överförs transaktionerna till inlösaren påföljande natt. Det bör göras ett dagsavslut på betalterminalen varje dag annars skickas inte transaktionerna vidare till inlösaren för utbetalning. Om det har gått sju dagar sedan senaste dagsavslutet måste betalterminalen göra ett sådant innan den kan användas.

Manuellt dagsavslut:

Du gör dagsavslutet genom att trycka [MENU] - [6] dagsavslut.

Automatiskt dagsavslut:

Automatiskt dagsavslut innebär att betalterminalen själv stämmer av vid en fast tidpunkt varje dag. Om ni har flera betalterminaler görs dagsavslutet för samtliga av dem på den valda tidpunkten. Kontakta supporten för att aktivera automatiska dagsavslutet. Nämn även vilken tid som ni önskar att det automatiska dagsavslutet skall ske. 

 

Notera att ett dagsavslut på en betalterminal leder till att det sker på allihop.

Varför saknas en transaktion på dagsavslutet?

Detta beror oftast på att en transaktion har godkänts offline och finns lagrad i terminalen. En offline-transaktion känner du igen då det står Resp. Y3 på terminalkvittot. Terminalen skickar in de lagrade transaktionerna i samband med nästa dagsavslut.

Om offline-transaktionen inte finns med på nästa dagsavslut, kan du skicka in de lagrade transaktionerna manuellt genom att dra lösenkortet och trycka [2] S&F - [2] skicka in. 

Underlag på dagsavslut och stöd för bokföringen

Du kan enkelt skriva ut transaktionslistor och listor över dagsavslut/buntar i Webbportalens Sök-funktion. Transaktionerna kan lagras och skrivas ut i Excel-format.

Om du saknar inlogg till Nets Webbportal ber vi dig att kontakta vår support.

Hur uppdaterar jag terminalen?

Du uppdaterar programvaran i din terminal genom att dra lösenkortet i magnetläsaren och trycka [8] programvara - [1] hämta program. Betalterminalen hämtar då senaste programvaran. Status för programladdningen kommer att visas i displayen. 

Notera att betalterminalen inte användas medan uppdateringen pågår. Beroende på hur snabb uppkoppling du har tar uppdateringen mellan 10 och 60 minuter.

Terminalen läser inte kort/kortfel

Ger enstaka kort läsfel, prova med ett annat kort. Om flera eller alla kort ger läsfel ber vi att ni i första hand rengör kortläsaren med ett rengöringskort. 

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Displayen visar "alert irruption" eller "klar för skiffing"

Denna terminal kan inte användas och måste bytas ut.

Vänligen kontakta supporten med företagets identifikationsuppgifter (namn, org. nr.), terminalens serienummer och leveransadressen som utbytesterminalen skall skickas till. 

Displayen visar "ej kontakt med center"

Detta felmeddelande betyder att terminalen inte får kontakt med Nets server.

Omstart av terminal direktiv
 1. Starta om terminalen genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. Tryck på gröna [OK]-knappen ifall terminalen inte startar automatiskt.
 2. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] inställningar - [1] ändra - [2] kommunikation och bekräfta att Komm. typ = GPRS, Host IP adress = 91.102.24.142, port = 9682 och APN = internet. (Notera att med äldre SIM-kort fungerar även adressen Komm. typ = GPRS, Host IP adress = 193.214.20.211, port = 9670 och APN = nets.)
 3. Sväng om terminalen och ta loss batteriet. Ta ut SIM-kortet och rengör chipet med en ren och torr tygbit. Sätt tillbaka SIM-kortet och batteriet.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Displayen visar "ej tillkopplad till nätverk"

Detta felmeddelande betyder att terminalen inte får kontakt med nätverket.

Omstart av terminal direktiv
 1. Starta om terminalen genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. Tryck på gröna [OK]-knappen ifall terminalen inte startar automatiskt.
 2. Sväng om terminalen och ta loss batteriet. Ta ut SIM-kortet och rengör chippet med en ren och torr tygbit. Sätt tillbaka SIM-kortet och batteriet.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Displayen visar "tekniskt fel"

Börja med att hämta avtal till terminalen. Du hämtar avtal genom att dra lösenkortet i magnetläsaren och trycka [1] inlösare - [1] hämta avtal. 

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Responskoder

05 och 51
Transaktionen har avvisats av banken eller kortutgivaren.

55
Fel PIN-kod. Kunden har angivit fel PIN-kod, försök igen.

87
Dagsavslut måste fullföljas. Det har gått över sju (7) dagar sedan den förra avstämningen och betalterminalen måste stämmas av på nytt innan den kan användas. Gör ett dagsavslut genom att trycka på [MENU] - [6] dagsavslut.

91
Ingen kontakt med kortutgivaren. En datacentral är nere och betalterminalen får inte kontakt med kundens kortutgivare. Försök igen. Prova med ett annat kort eller slutför transaktionen kontant. Beloppet reserveras på kundens konto, men reservationen släpps omedelbart när datacentralen är uppe igen. Det är viktigt att klargöra att kortinnehavaren inte belastas.

Transaktionen måste göras om på nytt.

Y3
Står det Resp. Y3 på ett godkänt kvitto innebär det att transaktionen har gått igenom offline och finns lagrad i terminalen. Starta om terminalen genom att hålla in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen samtidigt. Om offline-transaktionen inte finns med på nästa dagsasavslut, kan du skicka in lagrade transaktioner manuellt. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [2] S&F - [2] skicka in. 

Jag saknar utbetalning

Transaktionerna skickas vidare till inlösaren varje natt efter att ett dagsavslut har gjorts. Det räcker att en terminal per säljställe gör dagsavslutet. Efter att transaktionerna har skickats till inlösaren så tar det 0-5 arbetsdagar tills utbetalningen sker. Transaktionerna registreras i Nets webbportal samtidigt som de skickas vidare till inlösaren.

 • Gör ett dagsavslut på en av betalterminalerna genom att trycka [MENU] - [6].
 • Bekräfta i Nets webbportal att transaktionerna registrerats där. 
  • Om de saknade transaktionerna är registrerade i Nets webbportal, vänligen kontakta din inlösare.
  • Om de saknade transaktionerna inte är registrerade i Nets webbportal, vänligen kontakta supporten.

Lagrade transaktioner, S&F (Store & Forward)

Om det uppstår kommunikationsproblem kan en transaktion lagras temporärt i betalterminalen och detta kallas för S&F (Store & Forward). Beloppen överförs automatiskt när betalterminalen åter får kontakt.

Transaktioner som kan lagras temporärt:

 • Köp
 • Makulering av senaste transaktion
 • Retur
 • Efterregistrering

Noggrannare information om S&F hittar du i bruksanvisningen i kapitel 18.

iWL250B (integrerad, pay@table)

Installationsguide (PDF)

Nedan finner du installationsguiden för kortterminalen iWL250B (PAY@TABLE)

Installationsguide iWL250B (PAY@TABLE)

Displayen visar "conn. failure - F2 initialize"

Felmeddelandet beror på att terminalen inte får kontakt med Mobile Manager -tjänsten som är en del av kassasystemet för Pay-at-Table terminalerna. Trivec är din supportkontakt i första hand.

Nedan hittar du några användbara felsökningstips som du kan börja med. 

 • Säkerställ att nätverket och basplattan fungerar som de skall och att kablarna sitter ordentligt i båda ändorna.
 • Pröva att para ihop terminalen på nytt med basstationen eller en annan fungerande basstation enligt instruktionen nedan.
  1. Tryck på [MENU] och välj Telium Manager, mata in lösenkod 4302 och tryck [OK].
  2. Välj Initialization - Hardware - Cradle setup - Association - Remove Base
  3. Tryck på [OK] tills listan är tömd (Notera att listan öppnas endast då terminalen är parad med en eller flera basstationer).
  4. Lägg ner terminalen på basstationen och välj New Base. Efter att det stått "Association successful" och därefter "This Base..." så är parningen klar.
   • Ifall detta inte lyckas, prova med en annan basstation. Om problemet kvarstår även med andra basstationen, vänligen kontakta supporten.
  5. Tryck fyra gånger på [STOP] för att komma tillbaka till grundläget.
  6. Starta om terminalen genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. 
 • Ifall du har en annan fungerande Pay-at-Table så kan du dubbelkolla att den felande terminalen använder rätt IP-adress då den försöker kontakta Mobile Manager -tjänsten. Nedan hittar du instruktioner på var man ställer in IP-adressen på terminalen. Mata in IP-adressen från den fungerande terminalen till den felande terminalen ifall adresserna är olika.
  1. Tryck på [MENU] och välj TcpTunnel - Settings - URL. 
  2. Använd gula [CLEAR] för att radera gamla adressen.
  3. Använd gröna [OK] för att spara nya adressen.

 

Kontakta vår support om felet kvarstår.

Dagsavslut

Vid dagsavslutet överförs transaktionerna till inlösaren påföljande natt. Det bör göras ett dagsavslut på betalterminalen varje dag annars skickas inte transaktionerna vidare till inlösaren för utbetalning. Om det har gått sju dagar sedan senaste dagsavslutet måste betalterminalen göra ett sådant innan den kan användas.

Manuellt dagsavslut:

Du gör dagsavslutet genom att trycka [MENU] - [6] dagsavslut.

Automatiskt dagsavslut:

Automatiskt dagsavslut innebär att betalterminalen själv stämmer av vid en fast tidpunkt varje dag. Om ni har flera betalterminaler görs dagsavslutet för samtliga av dem på den valda tidpunkten. Kontakta supporten för att aktivera automatiska dagsavslutet. Nämn även vilken tid som ni önskar att det automatiska dagsavslutet skall ske. 

 

Notera att ett dagsavslut på en betalterminal leder till att det sker på allihop.

Hur startar jag om terminalen?

Terminalen kan startas om genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. Tryck på gröna [OK]-knappen ifall terminalen inte startar automatiskt.

Hur aktiverar jag min nya terminal?

För att byta ut din gamla terminal mot en ny, eller bara addera en terminal behöver den synkroniseras med kassan. Det gör du genom att placera den nya terminalen i basstationen.

Du kan läsa mer i vår installationsguide eller genom att kontakta vår support.

Hur makulerar jag en transaktion?

Du kan makulera föregående transaktion på samma betalterminal genom att trycka på [MENU] - [3] korttjänster och [pila ner] till makulering. Det går inte att makulera en äldre transaktion, utan då måste korrigeringen göras som en retur istället.

Om din terminal är kassakopplad görs makuleringen via kassasystemet. Vänligen kontakta din kassaleverantör för vidare anvisningar.

Hur gör jag en retur?

Om din terminal är kassakopplad görs returen via kassasystemet. Vänligen kontakta Trivecs support för vidare anvisningar.

Du kan göra en retur genom att trycka [MENU] - [3] korttjänster och [pila ner] till retur - ange returbeloppet och sätt i/dra kundens kort.

Hur aktiverar jag dubblettkontrollen?

Dubblettkontrollen varnar då transaktioner på samma belopp och kort görs efter varandra. Följ nedan instruktion för att aktivera dubblettkontrollen.

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Dubblettkontroll och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat alternativ med [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter inställningen är ändrad.

Om du har flera terminaler måste du ändra inställningen i samtliga terminaler.

Gick köpet igenom?

Ta ut en kopia av den senaste transaktionen genom att trycka [MENU] - [5] kopiameny - [1] senaste kund, för att se om köpet gick igenom.

Du kan även se i Nets Webbportal nästa dag om transaktionen har skickats in. Om du saknar inlogg till Nets Webbportal ber vi dig kontakta vår support.

Serienumret, var hittar jag det?

Serienumret (Serial No) hittar du under batteriet som ligger bakom luckan på baksidan av terminalen.

I de nyaste programversionerna hittar du serienumret, terminal ID och programversionens nummer genom att trycka på [pil ner], direkt nedan om displayen.

Lösenkort

Betalterminalen levereras tillsammans med ett lösenkort. Lösenkortet används för att aktivera enskilda terminalfunktioner. Butiker med flera betalterminaler kan använda samma lösenkort på samtliga betalterminaler.

Lösenkortet används för att aktivera följande funktioner i betalterminalen:

 • Makulering av senaste transaktionen
 • Dagsavslut (om skyddad)
 • Utskrift av terminalstatus
 • Utskrift av offlinetransaktioner
 • Administration av kassör-ID
 • Ändringar av terminalparametrar
 • Manuell uppdatering av programvara

Om du saknar lösenkort eller om du har ett defekt kort kan du beställa ett nytt genom att kontakta supporten.


OBS! Med lösenkortet kan du makulera transaktioner som har utförts på betalterminalen. Förvara därför lösenkortet på en säker plats.

Hur ändrar jag kvittoinställningarna?

Terminalen har två inställningar som styr vilka kvitton som skrivs ut i samband med transaktioner. Notera att ifall terminalen är kassaintegrerad så styrs kvittoutskriften av kassan. 

Kundkvitto:

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Kundkvitto och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat alternativ med hjälp av [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter inställningen är ändrad.

”Vid behov” = Terminalen frågar om kundkvitto ska skrivas ut. [OK] bekräftar och [STOP] nekar.
”Alltid” = Kundkvittot skrivs alltid ut.

Alltid kopia:

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Alltid Kopia och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat alternativ med hjälp av [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter inställningen är ändrad.

Om du har flera terminaler måste du ändra inställningen i samtliga terminaler.

Hur skriver jag ut kvittokopior och dagliga rapporter från terminalen?

Kvittokopior:

Kvittokopior kan du skriva ut genom att trycka [MENU] - [5] kopiameny -

 • [1] senaste kund
 • [2] senaste dagsavslut
 • [3] senaste Z-total

Rapporter:

Rapporterna kan du skriva ut genom att trycka [MENU] - [7] kassörmeny - [1] rapporter -

 • [1] transaktions lista
 • [2] X-total
 • [3] Z-total
 • [4] kassör X-total (syns endast om ni har kassörer på terminalen)
 • [5] kassör Z-total (syns endast om ni har kassörer på terminalen)

Dagsavslut, Z- och X-total:

Z-totalrapporten visar summan av terminalens kortköp efter föregående Z-total rapport skrivits ut. Rapporten nollställs alltid efter utskrift. Z-totalrapporten hänger dock inte ihop med dagsavslutet och stämmer överens bara om de skrivs ut vid exakt samma tidpunkt varenda gång.

Dagsavslutet fastslår en transaktionsperiod för att sedan skickas vidare från oss till er inlösande bank. Den är oberoende av när senaste Z-rapport har skrivits ut. Z-totalen är dessutom terminalbunden, medan dagsavslutet visar summan för säljställets alla terminaler.

X-totalrapporten skriver ut samma information som Z-total utan att nollställa rapporten. 

För ytterligare information om rapportering, se bruksanvisningen.

Hur ändrar jag språk?

För att ändra språket i terminalen:

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Language och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat språk med hjälp av [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter språket är ändrat.

Om du har flera terminaler måste du ändra inställningen i samtliga terminaler.

Varför saknas en transaktion på dagsavslutet?

Detta beror oftast på att en transaktion har godkänts offline och finns lagrad i terminalen. En offline-transaktion känner du igen då det står Resp. Y3 på terminalkvittot. Terminalen skickar in de lagrade transaktionerna i samband med nästa dagsavslut.

Om offline-transaktionen inte finns med på nästa dagsavslut, kan du skicka in de lagrade transaktionerna manuellt genom att dra lösenkortet och trycka [2] S&F - [2] skicka in. 

Underlag på dagsavslut och stöd för bokföringen

Du kan enkelt skriva ut transaktionslistor och listor över dagsavslut/buntar i Webbportalens Sök-funktion. Transaktionerna kan lagras och skrivas ut i Excel-format.

Om du saknar inlogg till Nets Webbportal ber vi dig kontakta vår support.

Hur uppdaterar jag terminalen?

Du uppdaterar programvaran i din terminal genom att dra lösenkortet i magnetläsaren och trycka [8] programvara - [1] hämta program. Betalterminalen hämtar då senaste programvaran. Status för programladdningen kommer att visas i displayen. 

Notera att betalterminalen inte användas medan uppdateringen pågår. Beroende på hur snabb uppkoppling du har tar uppdateringen mellan 10 och 60 minuter.

Jag vill felanmäla och/eller beställa en ny terminal

Felanmälan på er nuvarande hårdvara görs via Trivec support

Beställning av ny hårdvara? Mejla inhousesales@trivec.se med din beställning så hjälper vi dig.

Terminalen läser inte kort/kortfel

Ger enstaka kort läsfel, prova med ett annat kort. Om flera eller alla kort ger läsfel ber vi att ni i första hand rengör kortläsaren med ett rengöringskort. 

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Displayen visar "ej kontakt med kassa"

Detta felmeddelande betyder att terminalen inte får kontakt med kassan.

 
 1. Omstart av terminal direktivStarta om både kassa och terminal. Terminalen startar ni om genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. Tryck på gröna [OK]-knappen ifall terminalen inte startar automatiskt.
 2. Kontrollera att alla kontakter och kablar sitter där de ska.
 3. Kontakta Trivec support och be dem kontrollera att terminalen har rätt inställningar enligt integrationen och att kassan fungerar som den ska.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta Trivec support. De hjälper dig att kontakta Nets för att reda ut problemet.

Displayen visar "alert irruption" eller "klar för skiffing"

Denna terminal kan inte användas och måste bytas ut.

Vänligen kontakta supporten med företagets identifikationsuppgifter (namn, org. nr.), terminalens serienummer och leveransadressen som utbytesterminalen skall skickas till. 

Displayen visar "ej kontakt med center"

Detta felmeddelande betyder att terminalen inte får kontakt med Nets server.

Omstart av terminal direktiv
 1. Starta om terminalen genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. Tryck på gröna [OK]-knappen ifall terminalen inte startar automatiskt.
 2. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] inställningar - [1] ändra - [2] kommunikation och bekräfta att Komm. typ = GPRS, Host IP adress = 91.102.24.142, port = 9682 och APN = internet. (Notera att med äldre SIM-kort fungerar även adressen Komm. typ = GPRS, Host IP adress = 193.214.20.211, port = 9670 och APN = nets.)
 3. Sväng om terminalen och ta loss batteriet. Ta ut SIM-kortet och rengör chipet med en ren och torr tygbit. Sätt tillbaka SIM-kortet och batteriet.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Displayen visar "ej tillkopplad till nätverk"

Detta felmeddelande betyder att terminalen inte får kontakt med nätverket.

Omstart av terminal direktiv
 1. Starta om terminalen genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. Tryck på gröna [OK]-knappen ifall terminalen inte startar automatiskt.
 2. Sväng om terminalen och ta loss batteriet. Ta ut SIM-kortet och rengör chippet med en ren och torr tygbit. Sätt tillbaka SIM-kortet och batteriet.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Displayen visar "tekniskt fel"

Börja med att hämta avtal till terminalen. Du hämtar avtal genom att dra lösenkortet i magnetläsaren och trycka [1] inlösare - [1] hämta avtal. 

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Responskoder

05 och 51
Transaktionen har avvisats av banken eller kortutgivaren.

55
Fel PIN-kod. Kunden har angivit fel PIN-kod, försök igen.

87
Dagsavslut måste fullföljas. Det har gått över sju (7) dagar sedan den förra avstämningen och betalterminalen måste stämmas av på nytt innan den kan användas. Gör ett dagsavslut genom att trycka på [MENU] - [6] dagsavslut.

91
Ingen kontakt med kortutgivaren. En datacentral är nere och betalterminalen får inte kontakt med kundens kortutgivare. Försök igen. Prova med ett annat kort eller slutför transaktionen kontant. Beloppet reserveras på kundens konto, men reservationen släpps omedelbart när datacentralen är uppe igen. Det är viktigt att klargöra att kortinnehavaren inte belastas.

Transaktionen måste göras om på nytt.

Y3
Står det Resp. Y3 på ett godkänt kvitto innebär det att transaktionen har gått igenom offline och finns lagrad i terminalen. Starta om terminalen genom att hålla in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen samtidigt. Om offline-transaktionen inte finns med på nästa dagsasavslut, kan du skicka in lagrade transaktioner manuellt. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [2] S&F - [2] skicka in. 

Jag saknar utbetalning

Transaktionerna skickas vidare till inlösaren varje natt efter att ett dagsavslut har gjorts. Det räcker att en terminal per säljställe gör dagsavslutet. Efter att transaktionerna har skickats till inlösaren så tar det 0-5 arbetsdagar tills utbetalningen sker. Transaktionerna registreras i Nets webbportal samtidigt som de skickas vidare till inlösaren.

 • Gör ett dagsavslut på en av betalterminalerna genom att trycka [MENU] - [6].
 • Bekräfta i Nets webbportal att transaktionerna registrerats där. 
  • Om de saknade transaktionerna är registrerade i Nets webbportal, vänligen kontakta din inlösare.
  • Om de saknade transaktionerna inte är registrerade i Nets webbportal, vänligen kontakta supporten.

Om du saknar inlogg till Nets Webbportal ber vi dig att kontakta vår support.

Lagrade transaktioner, S&F (Store & Forward)

Om det uppstår kommunikationsproblem kan en transaktion lagras temporärt i betalterminalen och detta kallas för S&F (Store & Forward). Beloppen överförs automatiskt när betalterminalen åter får kontakt.

Transaktioner som kan lagras temporärt:

 • Köp
 • Makulering av senaste transaktion
 • Retur
 • Efterregistrering

Noggrannare information om S&F hittar du i bruksanvisningen i kapitel 18.

Koppla baximjukvara

Se mer i vår installationsguide.

IPP350 (trådbunden terminal)

Installationsguide (PDF)

Nedan finner du installationsguiden för kortterminalen IPP350.

Installationsguide IPP350

Hur makulerar jag en transaktion?

Du kan makulera föregående transaktion på samma betalterminal genom att trycka på [MENU] - [3] korttjänster och [pila ner] till makulering. Det går inte att makulera en äldre transaktion, utan då måste korrigeringen göras som en retur istället.

Om din terminal är kassakopplad med görs makuleringen via Trivec. Vänligen kontakta Trivec support för vidare anvisningar.

Hur gör jag en retur?

Du kan göra en retur genom att trycka [MENU] - [3] korttjänster och [pila ner] till retur - ange returbeloppet och sätt i/dra kundens kort.

Om din terminal är kassakopplad görs returen via kassasystemet. Vänligen kontakta Trivecs support för vidare anvisningar.

Hur gör jag en retur på en kassakopplad terminal?

Om din terminal är kassakopplad görs returen via kassasystemet. Vänligen kontakta Trivecs support för vidare anvisningar.

Hur aktiverar jag dubblettkontrollen?

Dubblettkontrollen varnar då transaktioner på samma belopp och kort görs efter varandra. Följ nedan instruktion för att aktivera dubblettkontrollen.

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Dubblettkontroll och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat alternativ med [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter inställningen är ändrad.

Om du har flera terminaler måste du ändra inställningen i samtliga terminaler.

Gick köpet igenom?

Ta ut en kopia av den senaste transaktionen genom att trycka [MENU] - [5] kopiameny - [1] senaste kund, för att se om köpet gick igenom. Notera att kassasystemet kan neka utskriften av kvitton då det inte hänger ihop med en transaktion. Vänligen kontakta kontakta Trivec support ifall terminalen inte lyckas skriva ut en kvittokopia på senaste transaktionen för att bekräfta att köpet godkänts.

Du kan även se i Nets Webbportal nästa dag om transaktionen har skickats in. Om du saknar inlogg till Nets Webbportal ber vi dig kontakta vår support.

Serienumret, var hittar jag det?

Serienumret (Serial No) på en iPP hittar du på baksidan av terminalen, vid streckkoderna. 

I de nyaste programversionerna hittar du serienumret, terminal ID och programversionens nummer genom att trycka på [F2], direkt nedan om displayen.

Lösenkort

Betalterminalen levereras tillsammans med ett lösenkort. Lösenkortet används för att aktivera enskilda terminalfunktioner. Butiker med flera betalterminaler kan använda samma lösenkort på samtliga betalterminaler.

Lösenkortet används för att aktivera följande funktioner i betalterminalen:

 • Makulering av senaste transaktionen
 • Dagsavslut (om skyddad)
 • Utskrift av terminalstatus
 • Utskrift av offlinetransaktioner
 • Administration av kassör-ID
 • Ändringar av terminalparametrar
 • Manuell uppdatering av programvara

Om du saknar lösenkort eller om du har ett defekt kort kan du beställa ett nytt genom att kontakta supporten.


OBS! Med lösenkortet kan du makulera transaktioner som har utförts på betalterminalen. Förvara därför lösenkortet på en säker plats.

Hur ändrar jag kvittoinställningarna?

Terminalen har två inställningar som styr vilka kvitton som skrivs ut i samband med transaktioner. Notera att ifall terminalen är kassaintegrerad så styrs kvittoutskriften av kassan. 

Kundkvitto:

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Kundkvitto och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat alternativ med hjälp av [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter inställningen är ändrad.

”Vid behov” = Terminalen frågar om kundkvitto ska skrivas ut. [OK] bekräftar och [STOP] nekar.
”Alltid” = Kundkvittot skrivs alltid ut.

Alltid kopia:

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Alltid Kopia och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat alternativ med hjälp av [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter inställningen är ändrad.

Om du har flera terminaler måste du ändra inställningen i samtliga terminaler.

Hur ändrar jag språk?

För att ändra språket i terminalen:

 1. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [6] - [1] - [1]
 2. [Pila ner] till Language och bekräfta valet genom att trycka [OK]
 3. Välj önskat språk med hjälp av [pilarna] och bekräfta valet med [OK]
 4. Tryck [STOP] två gånger. Terminalen gör en omstart varefter språket är ändrat.

Om du har flera terminaler måste du ändra inställningen i samtliga terminaler.

Hur startar jag om terminalen?

Terminalen kan startas om genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. Tryck på gröna [OK]-knappen ifall terminalen inte startar automatiskt.

Hur hämtar jag avtal på terminalen?

Du hämtar avtal genom att dra lösenkortet i magnetläsaren och trycka [1] inlösare - [1] hämta avtal.

Dagsavslut

Vid dagsavslutet överförs transaktionerna till inlösaren påföljande natt. Det bör göras ett dagsavslut på betalterminalen varje dag annars skickas inte transaktionerna vidare till inlösaren för utbetalning. Om det har gått sju dagar sedan senaste dagsavslutet måste betalterminalen göra ett sådant innan den kan användas.

Manuellt dagsavslut:

Du gör dagsavslutet genom att trycka [MENU] - [6] dagsavslut.

Automatiskt dagsavslut:

Automatiskt dagsavslut innebär att betalterminalen själv stämmer av vid en fast tidpunkt varje dag. Om ni har flera betalterminaler görs dagsavslutet för samtliga av dem på den valda tidpunkten. Kontakta supporten för att aktivera automatiska dagsavslutet. Nämn även vilken tid som ni önskar att det automatiska dagsavslutet skall ske. 

 

Notera att ett dagsavslut på en betalterminal leder till att det sker på allihop.

Varför saknas en transaktion på dagsavslutet?

Detta beror oftast på att en transaktion har godkänts offline och finns lagrad i terminalen. En offline-transaktion känner du igen då det står Resp. Y3 på terminalkvittot. Terminalen skickar in de lagrade transaktionerna i samband med nästa dagsavslut.

Om offline-transaktionen inte finns med på nästa dagsavslut, kan du skicka in de lagrade transaktionerna manuellt genom att dra lösenkortet och trycka [2] S&F - [2] skicka in. 

Underlag på dagsavslut och stöd för bokföringen

Du kan enkelt skriva ut transaktionslistor och listor över dagsavslut/buntar i Webbportalens Sök-funktion. Transaktionerna kan lagras och skrivas ut i Excel-format.

Om du saknar inlogg till Nets Webbportal ber vi dig att kontakta vår support.

Hur uppdaterar jag terminalen?

Du uppdaterar programvaran i din terminal genom att dra lösenkortet i magnetläsaren och trycka [8] programvara - [1] hämta program. Betalterminalen hämtar då senaste programvaran. Status för programladdningen kommer att visas i displayen. 

Notera att betalterminalen inte användas medan uppdateringen pågår. Beroende på hur snabb uppkoppling du har tar uppdateringen mellan 10 och 60 minuter.

Det står "alert irruption" eller "klar för skiffing" på displayen

Denna terminal kan inte användas och måste bytas ut.

Vänligen kontakta supporten med företagets identifikationsuppgifter (namn, org. nr.), terminalens serienummer och leveransadressen som utbytesterminalen skall skickas till. 

Terminalen läser inte kort/kortfel

Ger enstaka kort läsfel, prova med ett annat kort. Om flera eller alla kort ger läsfel ber vi att ni i första hand rengör kortläsaren med ett rengöringskort. 

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Displayen visar "ej kontakt med kassa"

Detta felmeddelande betyder att terminalen inte får kontakt med kassan.

 

Omstart av terminal direktivStarta om både kassa och terminal. Terminalen startar ni om genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. 

Dubbelkolla att alla kontakter och kablar sitter där de ska.

Kontakta Trivec support och be dem kontrollera att terminalen har rätt inställningar enligt integrationen och att kassan fungerar som den ska.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta Trivec support så hjälper de er att kontakta Nets.

Displayen visar "ej kontakt med center"

Detta felmeddelande betyder att terminalen inte får kontakt med Nets server.

Omstart av terminal direktiv
 1. Starta om terminalen genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. Tryck på gröna [OK]-knappen ifall terminalen inte startar automatiskt.
 2. Kontrollera att alla kontakter och kablar sitter där de ska.
 3. Kontakta Trivec support och be dem kontrollera att terminalen har rätt inställningar enligt integrationen och att kassan fungerar som den ska.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta Trivec support så hjälper de er att kontakta Nets.

Displayen visar "ej kontakt med nätverk"

Detta felmeddelande betyder att terminalen inte får kontakt med nätverket.

Omstart av terminal direktiv
 1. Starta om terminalen genom att trycka in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen i några sekunder. Tryck på gröna [OK]-knappen ifall terminalen inte startar automatiskt.
 2. Kontrollera att alla kontakter och kablar sitter där de ska.
 3. Kontakta Trivec support och be dem kontrollera att terminalen har rätt inställningar enligt integrationen och att kassan fungerar som den ska.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta Trivec support så hjälper de er att kontakta Nets.

Displayen visar "tekniskt fel"

Börja med att hämta avtal till terminalen. Du hämtar avtal genom att dra lösenkortet i magnetläsaren och trycka [1] inlösare - [1] hämta avtal. 

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Responskoder

05 och 51
Transaktionen har avvisats av banken eller kortutgivaren.

55
Fel PIN-kod. Kunden har angivit fel PIN-kod, försök igen.

87
Dagsavslut måste fullföljas. Det har gått över sju (7) dagar sedan den förra avstämningen och betalterminalen måste stämmas av på nytt innan den kan användas. Gör ett dagsavslut genom att trycka på [MENU] - [6] dagsavslut.

91
Ingen kontakt med kortutgivaren. En datacentral är nere och betalterminalen får inte kontakt med kundens kortutgivare. Försök igen. Prova med ett annat kort eller slutför transaktionen kontant. Beloppet reserveras på kundens konto, men reservationen släpps omedelbart när datacentralen är uppe igen. Det är viktigt att klargöra att kortinnehavaren inte belastas.

Transaktionen måste göras om på nytt.

Y3
Står det Resp. Y3 på ett godkänt kvitto innebär det att transaktionen har gått igenom offline och finns lagrad i terminalen. Starta om terminalen genom att hålla in gula [CLEAR]- och [punkt-komma]-knappen samtidigt. Om offline-transaktionen inte finns med på nästa dagsasavslut, kan du skicka in lagrade transaktioner manuellt. Dra lösenkortet i magnetläsaren och tryck [2] S&F - [2] skicka in. 

Jag saknar utbetalning

Transaktionerna skickas vidare till inlösaren varje natt efter att ett dagsavslut har gjorts. Det räcker att en terminal per säljställe gör dagsavslutet. Efter att transaktionerna har skickats till inlösaren så tar det 0-5 arbetsdagar tills utbetalningen sker. Transaktionerna registreras i Nets webbportal samtidigt som de skickas vidare till inlösaren.

 • Gör ett dagsavslut på en av betalterminalerna genom att trycka [MENU] - [6].
 • Bekräfta i Nets webbportal att transaktionerna registrerats där. 
  • Om de saknade transaktionerna är registrerade i Nets webbportal, vänligen kontakta din inlösare.
  • Om de saknade transaktionerna inte är registrerade i Nets webbportal, vänligen kontakta supporten.

Om du saknar inlogg till Nets Webbportal ber vi dig kontakta supporten.

Lagrade transaktioner, S&F (Store & Forward)

Om det uppstår kommunikationsproblem kan en transaktion lagras temporärt i betalterminalen och detta kallas för S&F (Store & Forward). Beloppen överförs automatiskt när betalterminalen åter får kontakt.

Transaktioner som kan lagras temporärt:

 • Köp
 • Makulering av senaste transaktion
 • Retur
 • Efterregistrering

Noggrannare information om S&F hittar du i bruksanvisningen i kapitel 18.

Kassan får inte kontakt med terminalen

Kontrollera kablage så att ingen sladd har lossnat. Du hittar mer information om inställningar i vår korta installationsguide HÄR.
 
Om problemet kvarstår, vänligen kontakta vår support.

Kassasystem

Trivec Buddy

Buddy - Step by step (PDF)

Buddy - Customer user guide (PDF)

Domino - Skapa produkter och menyer

Grunder och förklaringar

Produktträd

Olika kategorier för dom olika grupperna tex Mat/Öl.

Finns även olika gruppnivåer, som att under mat kan man ha förrätter, varmrätter osv.

 

Produktregister

Här finns alla enstaka produkter. Beroende på vart ni markerat i produktträdet så ser ni produkterna i den kategorin.

Produktregister

 

Olika produkttyper

 1. Sales Product – Standardprodukt
 2. Cash In – Insättningar, tex marker för Cherry och liknande
 3. Voucherprodukt – Används till försäljning utav platspresent/vip-kort
 4. Cash Out – Uttag ur kassan, tex kvittoutlägg
 5. Komboprodukt – Består utav flera delar med, tex aktivitet och mat, kan också ha olika moms men går ej att få någon bong på de ingående produkterna och går ej att ”framma” delarna.
 6. OBS! Rabattprodukt – Får ej användas i Sverige!
 7. Exsales – momsfria produkter utanför vanlig försäljning, tex försäljning utav papperspresentkort.
 8. Meddelandeprodukt – Meddelandeprodukt, kan ej kosta något tex ”Nötallergiker”.
 9. PAX Product
 10. Menu – Menyer som ska kunna frammas och består utav olika delar, kan ha olika moms på de ingående produkterna.

 

Sidor/Layout

Det är här vi designar hur det kommer se ut i våra kassor, vilka sidor ligger vart, vilka fönster innehåller vad och man kan även styra vilka inlogg/center som kan se vilka sidor tex att bar och servis inte har samma sidor osv.

Skapa en produkt - två tillvägagångssätt

Alternativ 1 – Kopiera befintlig produkt - Rekommenderas

 1. Placera dig i rätt kategori i produktträdet, tex skall du göra en förrätt markera förrätter.
 2. Välj en förrätt som redan finns som fungerar som du vill att din nya produkt skall göra. Tex rätt addons, färg, bong, varm/kall osv.
 3. Tryck på kopiera

  Ny Produkt steg1
 4. Byt de inställningarna som skiljer sig, alla andra är kopierade även om dom inte är ”synliga” i rutan så finns dom där. Det man behöver byta är enbart sådant som skiljer sig tex namn, pris, råvarukostnad etc
 5. Tryck OK när du är klar med alla ändringar
 6. Nu hamnar din nya produkt längst ner i listan bland förrätterna i produktregistret
 7. Markera den och dra ner till önskad sida/fönster (glöm ej trycka på designer för att få ut dina sidor/fönster, se avsnitt om Sidor/Fönster/Design/Layout)

 
 

Alternativ 2 - Skapa en ny produkt helt från grunden

 1. Ställ dig i rätt kategori i produktträdet för den produkt du skall skapa
 2. Tryck på +

 3. Välj produkt
 4. Fyll i alla aktuella fält, namn, pris, råvarukostnad, prepgrupp, moms etc
 5. Tryck OK
 6. Nu hamnar din produkt längst ner i listan bland produkterna i den kategori ni valt
 7. Markera den och dra ner till önskad sida/fönster (glöm ej trycka på designer för att få ut dina sidor/fönster)

Skapa en meny

 1. Tryck på +
 2. Välj Menu
 3. Skriv Namn
 4. Sätt pris
 5. Bocka i aktuella bockar, se bild för förklaring
 6. Lägg till antal delar, tex förrätt – varmrätt – dessert eller servering 1 – 2 – 3
  1. a) Om ni ska ha val i en servering, så lägg till flera rätter i samma
  2. b) Om ni ska ha flera rätter som ska gå samtidigt så lägg till samma omgång flera gånger med en rätt i varje.
 7. För att lägga till en produkt i Nr1 så markerar man Nr1 och sedan söker upp sin produkt i mitten
 8. Tryck + så läggs den till i markerad runda
 9. Tryck OK när ni lagt till alla era delar och produkter

Skapa och lägg till addons

Addons (automatiska pop-ups på produkter så som tex stekgrader, extra tillbehör osv)

 1. Börja med att skapa alla ”valen” som vanliga produkter om det ska vara extra kostnad för tillvalen, tex Ost 10kr, Bacon 15kr. Skapa dom som meddelandeprodukter om det ska vara något som ingår eller mer som information till kök/bar tex Rare, Medium/Rare, Medium osv
 2. Tryck på addon
 3. Tryck på +
 4. Fyll i alla checkboxar och val, se textruta på bild
 5. Tryck ut designer
 6. Dra ner dom valen som skall finnas i
 7. Välj nu produkten som skall ha detta addon på sig, tex Ryggbiff.
 8. Tryck på ”ändra-pennan”
 9. Gå till addons
 10. Lägg till ditt addon, tryck OK och sen OK

*Ett addon går att använda på flera produkter


Courses - Lägg till fler/Ta bort/Ändra

 1. Gå till Kassa – Konfig – Courses
 2. För att lägga till en course tryck på +
 3. Fyll i alla fält och tryck OK
     

  Nu finns den att välja bland era produkter och menyer.

 4. För att ta bort en course markerar ni den ni önskar ta bort och trycker på –
 •  

 

**Courses serveras i den ordningen som det står under NR, så tänk på att alltid sätta era courses i rätt ordning.

Domino - Skapa nya sidor och fönster

Skapa/Ta bort/Ändra en sida

Skapa en ny sida

 1. Tryck på +
 2. Välj SidNr (i vilken ordning sidan ska ligga i ”sidlistan”
 3. Namn – Skriv vad sidan ska heta, tex Dryck
 4. Välj var den ska synas, InApp = Buddy, Kassan = Kassan, In Kiosk = Deliverect/Kiosk, Mobile = Mobile1

 

 

Korrigera en sida

 1. Markera sidan det gäller
 2. Tryck designer
 3. Ta bort en produkt från sidan genom att markera produkten och tryck delete
 4. Lägg till en produkt genom att dra ner den på sidan

 

 

Only For/Hide For - Så sidan bara visas för vissa kassor/inlogg

Om sidan bara ska synas för vissa center eller tex bara i baren osv. Detta är vanligast att styra på tex PC-Grupper, så bar och serviskassor har olika toppsidor och liknande eller tex på Användarroll, att hovmästare bara ska ha tillgång till en speciell sida.

Välj att jobba med antingen OnlyFor eller HideFor

 1. Tryck på ”ändra-pennan”
 2. Bläddra mellan PcGrupper/AnvändarRoll/Center
 3. Välj OnlyFor eller HideFor och bocka i för vilka det då skall synas eller döljas.

 

 

Skapa ett nytt fönster på en sida

Skapa fönster/Windows

 1. Ställ dig på produktfönster
 2. Tryck på +
 3. Väl SidNr (i vilken ordning fönstret ska ligga i ”fönsterlistan”
 4. Namn – Skriv vad sidan skall heta, tex Röda Viner
 5. Välj om den ska autostängas efter ett val eller att man manuellt trycker OK för att stänga fönstret.
 6. Välj vart den skall synas, InApp = Buddy, Kassan = Kassan, In Kiosk = Deliverect/Kiosk, Mobile = Mobile
 7. För att dra ut detta fönster på en sida så öppnar du önskad sida i ”designer-rutan”
 8. Dra sedan Produktfönstret från vänster till höger ut på sidan

 9. För att lägga in produkter i fönstret så trycker man ut designer på just det fönstret och sedan drar ner produkterna.

Domino - Bordskartor och inlogg

Skapa/Ändra/Ta bort en bordskarta

Grunder
 1. Uppe till vänster så finns det en "dropdown", där väljer ni eventuellt vilken avdelning i restaurangen det rör sig om, tex bar
 2. Under ”dropdownen” så dyker nu aktuella bordsplaner upp, här ser ni även om dom är aktiva eller inte, true = visas i kassan, false = visas ej i kassan
 3. För att ta bort en bordskarta markerar ni den kartan det gäller och trycker på minustecknet.
  Borttagna kartor kommer alltid finnas sparat på ”hold”, så råkar man ta bort en utav misstag kan man trycka på hold och kartan dyker upp men rödmarkerad, då trycker man på minustecknet igen och får frågan om man vill återaktivera bordskartan och trycker ja om så är fallet.
 4. Ni kan även välja att enbart ändra till false under aktiv genom att markera önskad bordsplan och använda den lilla ”ändra pennan”

 

Skapa en bordsplan

 1. Välj rätt avdelning i "dropdownen"
 2. Tryck på plustecknet under delen för bordslpan
 3. Döp bordsplanen till önskat namn
 4. Välj PlanNr som bestämmer i vilken ordning bordsplanerna skall komma i kassan
 5. Välj om det eventuellt enbart är ett center (avdelning) som skall se bordsplanen, tex baren, lämna tomt om alla ska ha tillgång
 6. Tryck Ok
 7. För att lägga till bord på bordsplanen måste ni först lägga till era bordsnummer genom att först och främst lägga till dom i bordslistan.
 8. Detta kan ni göra antingen genom ett bord i taget via plustecknet eller flera i nummerföljd via LäggTillXAntal
 9. Välj vilket/vilka bordsnummer ni skall skapa
 10. Dra ut borden på själva bordskartan genom att dra bordsnumret från listan till vänster ut på kartan till höger
 11. Placera bordet där ni önskar
 12. För att ändra form på bordet, markera bordet och tryck på egenskaper

 

**Denna artikel kommer inom kort uppdateras med mer information och bilder

Skapa/Ändra/Ta bort ett inlogg

 1. Logga in i backoffice
 2. Gå till Init - Användare
 3. Markera en användare som har de rättigheter du vill att ditt nya inlogg skall ha. Tex om du ska göra ett servis-inlogg så markerar du en servisnyckel
 4. Tryck Kopiera
 5. Tryck på pennan i det vänstra hörnet så du kan redigera
 6. Skriv in aktuella uppgifter
  1. Inloggningskod
  2. Namn
  3. Rapportnamn

Ni väljer själva hur pass mycket information ni vill att ett inlogg skall ha. 

Domino - Kvitton och rapporter i backoffice

Kvittokopia - maila eller skriv ut

Logga in i backoffice och gör följande:

 1. Välj Kassa
 2. Välj Kvitton
 3. Välj Datum
 4. Tryck på Filter och markera önskat kvitto.
 5. Välj Kopia för utskrift eller Skicka med Epost för att maila direkt till kund eller annan mailadress.

Skapa en rapport

Grunder

I backoffice under rapporter så har vi våra rapporter.

 1. Kvitto - Rapporter som ni skriver ut fysiskt i er kvittoskrivare, dessa kan vi inte ändra något i vad som skall finnas på rapporten
 2. OlapTotal - Rapporter som vi kan designa själva och välja den information vi söker. Dessa går att maila direkt, maila vid önskade tider per automatik och även att spara ner som pdf/csv
 3. Journaler - Journaler
 4. Mail - Här kan vi lägga till våra Olaprapporter vi skapat och ställa in på vilka tider och dagar vi per automatik vill ha dom mailade till oss

Skapa en OlapTotal-rapport

Denna sida uppdateras löpande och mer information kommer inom kort - Håll ut !

Domino - Kassakopplade kortterminaler

Direktbetalning Kort1/Kort2

Att koppla terminalen för direktbetalning vid en kassa – Kort1/Kort2

 1. Logga in i backoffice på kassan du skall koppla terminalen till
 2. Gå till Init och sedan PC
 3. Tryck fram all info på just denna kassa
 4. Nu ser ni en device som heter Baxi och KortX, markera den
 5. Tryck MENU på kortterminalen
 6. Välj Viking PA (dra lösenkort vid behov)
 7. Väl nr8 Adminmeny (dra lösenkort)
 8. Välj nr6 Inställningar
 9. Välj Ändra
 10. Välj nr3 Kassa
  1. Följande inställningar skall finnas här
   1. ECR – JA
   2. ECR/TLS – NEJ
   3. ECR IP ADRESS – Kassans IP-adress, står i skärmen på kassan bredvid där det står online.
   4. ECR IP PORT – Står på Baxi-devicen i kassan som du har markerat (6001 för kort1, 6002 för kort2 osv)

Spara alltid med grön knapp efter varje ändring och när allt är korrekt trycker ni röd 2ggr och temrinalen startar om sig.

 • När terminalen är omstartad väljer ni det läge ni jobbar i, Service är det vanligaste.
 • Tryck nu stoppa – starta på Baxi-devicen i kassan
 • Tryck sedan Send Offline – Kommer det upp S&F lyckades så är ni klara och terminalen är nu kopplad.

*Ibland kan man få trycka stoppa – starta ett par gånger. Man kan även testa trycka testa då skall det dyka upp 0.01 som belopp i terminalen om man har kontakt mellan kassa och kortterminal.

Con.fail

Felmeddelande Con.fail - Detta betyder att terminalen inte har någon kontakt med basplattan och därigenom sin tjänst i kassan.

Sätt rätt URL

 1. Kontrollera först att alla kassor är påslagna och Domino igång, sedan att både ström och nätverkssladd sitter i basplattan till kortterminalen.
 2. Tryck på MENU
 3. Tryck TCP tunnel med grön knapp
 4. Tryck på Settings med grön knapp
 5. Tryck på URL med grön knapp
 6. Här skall kassans IP-adress stå till vilken kassa som styr era terminaler (jämför gärna med en annan terminal)
 7. Skriv in samma URL, med pukter och spara sedan med grön knapp
 8. Tryck er sedan tillbaka med röd knapp till Con.Fail
 9. Tryck på F2
 10. Sedan väljer ni det läget ni jobbar i, vanligast är Service

Ladda om basplattan

 1. Tryck på Telium Manager
 2. Password: 4302 följt av gröm knapp
 3. Välj Initialiazion med grön knapp
 4. Välj Hardware med grön knapp
 5. Välj Cradle Setup med grön knapp
 6. Väl Assosiation med grön knapp
 7. Välj Remove Base
 8. Tryck grön knapp på alternativet som dyker upp där, kommer det flera alternativ så tryck remove base igen tills det inte längre dyker upp några alternativ
 9. Lägg terminalen i basplattan
 10. Tryck New Base med grön knapp
 11. Nu ska det stå Associatiion Successfull OK OK
 12. Tryck då röd knapp flera gånger tills ni är tillbaka vid con.fail
 13. Tryck nu F2
 14. Sedan väljer ni det läget ni jobbar i, vanligast är Service

Returköp

1. Logga in med en hovästarnyckel eller likvärdig med högre behörighet
2. Slå in produkterna ni vill göra återköp på

3. Klicka på ”Retur” längst ner
4. Välj betalsätt du vill göra returen på (Kort kräver en terminal som ni skickar köpen till, ej bord)

OBS! Returer till kort kommer ej att visa att beloppet är negativt i terminalen, men kunden kommer aldrig behöva skriva sin kod.

Signaturköp

Efter den 14 september 2019 är signaturköp inte längre tillåtet som betalsätt.

Knappa in kortnummer manuellt i terminal

Att knappa in kort manuellt i terminal är sedan den 14 september 2019 inte längre tillåtet som betalmedel.

Att göra en insättning till gäst som betalat för mycket på plats

Att göra en insättning till gäst som betalat för mycket på plats.

 • Slå in produkterna som gästen betalat för mycket
 • Ni får absolut inte lägga produkterna på ett bord, utan detta sker i direktförsäljningsläget
 • Tryck på prickarna för att få fram Hovkorr
 • Tryck Hovkorr
 • Skicka beloppet till terminalen och stoppa in gästens kort
 • Första kvittot till gästen andra kvittot släng

 

 

Gästen har inte kod till sitt kort

Efter den 14 september 2019 är det inte längre godkänt att betala gneom ett signaturköp. Gästen behöver ha kod eller chip på sitt kort. Du får be kunden att betala med ett annat kort/betalmedel, eller slå sin kod i betalterminalen. 

Starta om en terminal

Håll in gul knapp och punkt, startar den inte per automatik så tryck på grön eller lägg tillbaka på laddstationen.

Domino - Rabatter

Lägga rabatt på bord och ta betalt med trådlös terminal (IWL250)

1. Markera bordet och klicka på ”Nota”

2. Klicka på ”Promo”

3. Välj vilken rabatt som ska gälla – finns det inga har ni inga produkter som uppfyller kraven för att ge nån rabatt (tex endast alkohol på notan)
4. Klicka på ReadyForPayment

Delnotan skrivs då ut i kortläsaren och bordet kan hämtas med kortterminalen.

OBS! Läggs bordet i ReadyForPayment kan inte detta ångras, då måste notan betalslås och öppnas igen av en hovmästare (återöppna under kvitto)

Domino - Vanliga fel

Jag har tagit betalt på fel bord

När man råkat påbörja en betalning på fel bord och ej hela summan är betald på notan

 1. Skriv ut en delnota på det bordet som man påbörjat betalningen på, håll den i handen. 
 2. Flytta ihop det bordet som egentligen skulle betala till det bordet man råkade ta betalt på. 
 3. Dela och flytta bort dom produkterna du har på delnotan i handen till ett annat bord. 
 4. Fullfölj betalningen på det bordet för gästerna som vill gå.
 5. Flytta tillbaka ”rätt” gästers nota till bordet. 

 

När man tar betalt från fel bord, hela notan och gästen fått betala för mycket 

Här finns det två sätt att göra på, antingen sätter man tillbaka mellanskillnaden på gästens kort eller ger tillbaka det i kontanter annars så sätter man tillbaka hela felbetalningen och tar betalt på nytt från gästen för det den faktiskt skulle ha betalat. 

Att ge tillbaka mellanskillnaden 

 1. Räkna ut hur mycket gästen betalt för mycket (Det den har betalat minus den notan den skulle ha betalat)  
 2. Hämta lösenkortet till er betalterminal 
 3. För trådlös terminal som man hämtar bord i:  
  1. Ange kassörinlogg 000000 & grön i kortterminalen 
  2. Välj AdminMode 
  3. Nu är ni i ”Vikingläge” i terminalen 
  4. Tryck på Menu-kanppen, näst längst ner till vänster 
  5. Välj Korttjänster 
  6. Välj Retur (Denna tjänst måste dock vara aktiverad). 
  7. Slå in summan som skall betalas tillbaka (mellanskillnaden) 
  8. Stoppa i gästens kort och följ anvisningarna 
 4. För kassakopplad terminal 
  1. Tryck på Menu-knappen, näst längst ner till vänster 
  2. Välj Korttjänster 
  3. Välj Retur (denna tjänst måste dock vara aktiverad!) 
  4. Slå in summan som skall betalas tillbaka (mellanskillnaden) 
  5. Stoppa i gästens kort och följ anvisningarna
 5. Notan som skulle betalats slår ni ut med Manuella Kort som betalmedel från det vanliga servisinlogget och ger det kvittot till gästen som betalade från fel bord men så att denne får ett kvitto på sina grejer. 
 6. Nu måste ni även rätta notan som vart betald fel så att de gästerna sedan kan betala. 
 7. Slå in den notan som man råkade ta betalt från på nytt, så dom gästerna sedan kan betala när det väl är dags. 
 8. Men för att det inte skall vara utslaget 2ggr så måste ni nu även göra en retur på notan som vart betald fel. 
 9. Så logga nu in på kassan igen men med chefs/hovkod och slå in hela bordet igen men i direktförsäljningsläge (ej på bord)  
 10. Tryck nu retur/hov.korr  
 11. Välj sedan vilket servisinlogg det slogs ut på, välj sedan betalmedel Manuella Kort (kan skifta lite i namn men heter alltid något liknande Manuella kontokort), detta gör att man hamnar på plus/minus noll. 

 

Att sätta tillbaka hela felbetalningen & sedan ta betalt på nytt

För kassa med direktkopplad terminal (där ni skickar beloppet till kortterminalen eller drar kortet direkt i kassan). 

 1. Logga in på kassan igen men med chefs/hovkod och slå in hela bordet igen men i direktförsäljningsläge (ej på bord). 
 2. Tryck nu retur/hov.korr  
 3. Välj sedan vilket servisinlogg det slogs ut på, välj sedan betalmedel Kort/Kontokort/Kort1 (det betalmedlet ni använder för att skicka beloppet till terminalen) 
 4. Beloppet dyker upp i terminalen & ni stoppar ni in gästens kort och följer instruktionerna i terminalen (Denna tjänst måste dock vara aktiverad). 
 5. Nu tar ni betalt för den notan gästen faktiskt skulle betalat för. 
 6. Slå in det bordet som vart felbetalt på nytt så de gästerna kan betala sen när det är dags för dom. 

För kassa med kortterminaler där man hämtar bord. 

 1. Logga in på kassan igen men med chefs/hovkod och slå in hela bordet igen men i direktförsäljningsläge (ej på bord). 
 2. Tryck nu retur/hov.korr  
 3. Välj sedan vilket servisinlogg det slogs ut på, välj sedan betalmedel Manuella Kort (kan skifta lite i namn men heter alltid något liknande Manuella kontokort). 
 4. Hämta lösenkortet till er betalterminal 
  1. Ange kassörinlogg 000000 & grön i kortterminalen 
  2. Välj AdminMode 
  3. Nu är ni i ”Vikingläge” i terminalen 
  4. Tryck på Menu-kanppen, näst längst ner till vänster 
  5. Välj Korttjänster 
  6. Välj Retur (Denna tjänst måste dock vara aktiverad). 
  7. Slå in summan som skall betalas tillbaka (hela notan som vart felbetald) 
  8. Stoppa i gästens kort och följ anvisningarna 
 5. Ta nu betalt som vanligt för den notan gästen faktiskt skulle ha betalat för. 
 6. Slå in det bordet som vart felbetalt på nytt så de gästerna kan betala sen när det är dags för dom. 

Sign ticket failed

Betyder att skatteboxen eller skrivaren inte svarade när kvittot skulle slås ut/ordern skickas. Oftast räcker det med att trycka på försök igen men om det inte fungerar så testa att ryck ut skatteboxen och sedan stoppa i den igen, säkerställ alltid att skrivaren är igång och har papper i sig.

 Vänta ett par minuter. Fungerar det fortfarande inte? Kontakta vår support.

Bill error locked

Ni har råkat tagit betalt med ett chefs/hov-inlogg och bordet ligger därför kvar i kassan men med 0:- kvar att betala.

Ni måste logga in med samma inlogg som tog betalning i kortterminalen och trycka betalsida/nota och sedan enbart OK nere i vänster hörn.

Already an active order

Betyder att man redan börjat slagit in produkter i försäljningsläget, tryck dig tillbaka till försäljningsläget (kniv&gaffel-symbolen) och ta bort det som man börjat slagit in där antingen genom allt bort eller genom att lägga det på bord om man bara glömt skicka.

Blackbox printer Offline

Betyder att skrivaren inte är igång eller har papper. Kontrollera skrivarens alla sladdar och försök igen.

Returköp

1. Logga in med en hovästarnyckel eller likvärdig med högre behörighet
2. Slå in produkterna ni vill göra återköp på

3. Klicka på ”Retur” längst ner
4. Välj betalsätt du vill göra returen på (Kort kräver en terminal som ni skickar köpen till, ej bord)

OBS! Returer till kort kommer ej att visa att beloppet är negativt i terminalen, men kunden kommer aldrig behöva skriva sin kod.

Kassan upplevs långsam/seg

Om kassan, eller knapptrycken verkar långsamma eller sega - prova att starta om din domino-kassa.

Omstart av Domino

Kassa (längst upp vänster) – Exit – Dubbelklick på Domino på skrivbordet, vänta tills den röda ”linjen” i överfront utav displayen försvinner, sen är det bara logga in & köra.

Starta om Domino

 1. Klicka på  kassa (längst upp vänster)
 2. Välj Exit
 3. Dubbelklicka på Domino på skrivbordet och vänta tills den röda ”linjen” i överfront utav displayen försvinner
 4. Logga in på nytt.

Blankt kvitto

Vänd på din kvittorulle.

Rullen kan då upplevas sitta åt fel håll, men det är rätt.

Signaturköp

Efter den 14 september i år (2019) är signaturköp inte längre tillåtet som betalsätt.

 

Knappa in kort manuellt i terminal

Att knappa in kort manuellt i terminal är sedan den 14 september i år (2019) inte längre tillåtet som betalmedel.

 

Om kvittoskrivare ej lyser eller kassan är svart

Kontrollera att samtliga sladdar är korrekt kopplade. Fungerar det ändå inte? Kontakta vår support.

Skatteverket genomför en kontroll/Drawer report

Drawer Report

Denna visar summan i växelkassan på ALLA ÖPPNA kassor för dagen/kvällen i listan på utskriven rapport.

Slå sedan en X/Z-rapport PER KASSA som skatteverket efterfrågar, denna visar enbart kassan du tar rapporten på och under Växelkassa visar den totala summan kontanter som fysiskt finns i lådan.

Drawer Report-rapporten + Summan mottagna kontanter = Vad som behövs för godkänt utav Skatteverket enligt vår (Trivecs för Domino) tillverkardeklaration. 

Att göra en insättning till gäst som betalat för mycket på plats

Att göra en insättning till gäst som betalat för mycket på plats.

 • Slå in produkterna som gästen betalat för mycket
 • Tryck på prickarna för att få fram Hovkorr
 • Tryck Hovkorr
 • Skicka beloppet till terminalen och stoppa in gästens kort
 • Första kvittot till gästen andra kvittot släng

 

 

Gästen har inte kod till sitt kort

Efter den 14 september 2019 är det inte längre godkänt att betala gneom ett signaturköp. Gästen behöver ha kod eller chip på sitt kort. Du får be kunden att betala med ett annat kort/betalmedel, eller slå sin kod i betalterminalen. 

Starta om en terminal

Håll in gul knapp och punkt, startar den inte per automatik så tryck på grön eller lägg tillbaka på laddstationen.

Domino - Tips för dagliga driften

Rutin vid stängning

För hovmästare/stängningsansvarig

Logga in med din chefskod

Tryck på kassa

Tryck på Backoffice

Välj Rapporter - Kvitto

Välj öppna notor – denna ska vara på 0

Är "öppna notor" inte på 0 så ska följande göras (det får ABSOLUT INTE finnas öppna bord när man går hem):

 1. Kolla över vilka bord som är öppna (det står på rapporten man nyss fick ut på ”Öppna notor”)
 2. Rätta bort slaskbord & felslag (se punkten ”att rätta en nota” om hur man rättar notor korrekt)
 3. Skriv nu ut en ny öppna notor som är på 0 (om inte den första var det)

Skriv ut Betalmedel

 

För servisen vid räkning utav sin egna kassa

Logga in med sitt inlogg

Tryck på kassa

Välj Backoffice

Välj Rapporter – Kvitto

Välj Öppna Notor – denna skall vara på 0

Är den inte på 0 så ska följande göras utav dig OCH en hovmästare (det får ABSOLUT INTE finnas öppna bord när man går hem):

Kolla över vilka bord som är öppna (det står på rapporten man nyss fick ut på ”Öppna notor”)

Rätta bort slaskbord & felslag (se punkten ”att rätta en nota” om hur man rättar notor korrekt)

Skriv nu ut en ny öppna notor som är på 0 (om inte den första var det).

 

Övrigt

 • Användare: Här kan man även välja lite mer specifikt på användare (servis)
 • Center: Avdelning, tex Matsalen/Baren, osv.
 • Shift: Finns på vissa men används sällan/aldrig. Kan vara bra om man har uppdelat på dag/kväll.

 

Öppna avbrutet köp på nytt - "klockan"

”Klockan”

Tryck ALLTID ÅTERÖPPNA FÖRST

Sedan:

 • Välj BETALSIDA direkt om dom bara ska betala på nytt med tex annat kort eller liknande
 • Välj DELA om något ska bort eller om dom ska dela notan – Välj BETALSIDA & låt dom betala
 • Välj FLER PRODUKTER om dom vill beställa mer på samma ”nota”, här ser man inte det som fanns sen innan men dom finns i minnet så det är bara lägga på mer och sedan välja BETALSIDA och skicka om därifrån till Kort1 alt Kort2.

Tänk på att ”direktknapparna” kort1 & kort2 inte funkar från detta läge.

Kassan upplevs långsam/seg

Om kassan, eller knapptrycken verkar långsamma eller sega - prova att starta om din domino-kassa.

Omstart av Domino

Kassa (längst upp vänster) – Exit – Dubbelklick på Domino på skrivbordet, vänta tills den röda ”linjen” i överfront utav displayen försvinner, sen är det bara logga in & köra.

Starta om Domino

 1. Klicka på  kassa (längst upp vänster)
 2. Välj Exit
 3. Dubbelklicka på Domino på skrivbordet och vänta tills den röda ”linjen” i överfront utav displayen försvinner
 4. Logga in på nytt.

Blankt kvitto ur skrivaren

Vänd på din kvittorulle.

Rullen kan då upplevas sitta åt fel håll, men det är rätt.

Returköp

1. Logga in med en hovästarnyckel eller likvärdig med högre behörighet
2. Slå in produkterna ni vill göra återköp på

3. Klicka på ”Retur” längst ner
4. Välj betalsätt du vill göra returen på (Kort kräver en terminal som ni skickar köpen till, ej bord)

OBS! Returer till kort kommer ej att visa att beloppet är negativt i terminalen, men kunden kommer aldrig behöva skriva sin kod.

Signaturköp

Efter den 14 september 2019 är signaturköp inte längre tillåtet som betalsätt.

Knappa in kortnummer manuellt i terminal

Att knappa in kort manuellt i terminal är sedan den 14 september 2019 inte längre tillåtet som betalmedel.

Registrera växelkassa i kassa med kontanter

Du måste logga in med en personlig ”chefskod” i respektive kassa ni sätter i en växelkassa i.

När du är inloggad (med ditt inlogg) ser du kassalådasymbolen. Gör då följande:

 • Tryck på kassalådasymbolen
 • Tryck på Öppna eller Insättning (den knapp som ”lyser”)
 • Tryck på Kontant (Grön fyrkantig knapp upp till vänster)
 • Tryck in vilken summa det är i växelkassan
 • Tryck OK (längst ner till vänster, mindre knapp)

Skriver du fel, välj antingen uttag eller insättning på mellanskillnaden och sedan OK.

Skatteverket genomför en kontroll

Drawer Report

Denna visar summan i växelkassan på ALLA ÖPPNA kassor för dagen/kvällen i listan på utskriven rapport.

Slå sedan en X/Z-rapport PER KASSA som skatteverket efterfrågar, denna visar enbart kassan du tar rapporten på och under Växelkassa visar den totala summan kontanter som fysiskt finns i lådan.

Drawer Report-rapporten + Summan mottagna kontanter = Vad som behövs för godkänt utav Skatteverket enligt vår (Trivecs för Domino) tillverkardeklaration. 

Dino

Jag har tagit betalt på fel bord

När man råkat ta en delbetalning på fel bord och ej hela summan är betald

 1. Slå ut resterande belopp kontant i kassan på den notan man råkat ta betalt fel ifrån, detta på det vanliga servisinlogget. 
 2. Logga sedan in på kassan igen men med chefs/hovkod och slå in hela bordet igen men i direktförsäljningsläge (ej på bord)  
 3. Tryck nu retur/hov.korr  
 4. Välj sedan vilket servisinlogg det slogs ut på, välj sedan betalmedel och här slår man den summan som drogs på kontokortet på Manuella Kort (kan skifta lite i namn men heter alltid något liknande Manuella kontokort), sedan så slår ni resterande summa på kontant. Detta gör att man hamnar på plus/minus noll. 
 5. Notan som skulle betalats slår ni ut med Manuella Kort som betalmedel från det vanliga servisinlogget och ger det kvittot tillsammans med kvittot från kortterminalen till gästen som betalade från fel bord men så att denne får ett kvitto. 
 6. Och nu får man slå in den notan som man råkade ta betalt från på nytt, så dom gästerna sedan kan betala när det väl är dags. 

 

När man tar betalt från fel bord, hela notan och gästen fått betala för mycket 

Här finns det två sätt att göra på, antingen sätter man tillbaka mellanskillnaden på gästens kort eller ger tillbaka det i kontanter annars så sätter man tillbaka hela felbetalningen och tar betalt på nytt från gästen för det den faktiskt skulle ha betalat. 

Att ge tillbaka mellanskillnaden 

 1. Räkna ut hur mycket gästen betalt för mycket (Det den har betalat minus den notan den skulle ha betalat)
 2. Hämta lösenkortet till er betalterminal.
 3. För trådlös terminal som man hämtar bor
  1. Ange kassörinlogg 000000 & grön i kortterminalen
  2. Välj AdminMode
  3. Nu är ni i ”Vikingläge” i terminalen
  4. Tryck på Menu-kanppen, näst längst ner till vänster
  5. Välj Korttjänster
  6. Välj Retur (Denna tjänst måste dock vara aktiverad).
  7. Slå in summan som skall betalas tillbaka (mellanskillnaden)
  8. Stoppa i gästens kort och följ anvisningarn
 4. För kassakopplad terminal
  1. Tryck på Menu-kanppen, näst längst ner till vänster 
  2. Välj Korttjänster 
  3. Välj Retur (Denna tjänst måste dock vara aktiverad). 
  4. Slå in summan som skall betalas tillbaka (mellanskillnaden) 
  5. Stoppa i gästens kort och följ anvisningarna
 5. Notan som skulle betalats slår ni ut med Manuella Kort som betalmedel från det vanliga servisinlogget och ger det kvittot till gästen som betalade från fel bord men så att denne får ett kvitto på sina grejer.
 6. Nu måste ni även rätta notan som vart betald fel så att de gästerna sedan kan betala. 
 7. Slå in den notan som man råkade ta betalt från på nytt, så dom gästerna sedan kan betala när det väl är dags. 
 8. Men för att det inte skall vara utslaget 2ggr så måste ni nu även göra en retur på notan som vart betald fel. 
 9. Så logga nu in på kassan igen men med chefs/hovkod och slå in hela bordet igen men i direktförsäljningsläge (ej på bord) 
 10. Tryck nu retur/hov.korr 
 11. Välj sedan vilket servisinlogg det slogs ut på, välj sedan betalmedel Manuella Kort (kan skifta lite i namn men heter alltid något liknande Manuella kontokort), detta gör att man hamnar på plus/minus noll.

Att sätta tillbaka hela felbetalningen & sedan ta betalt på nytt

För kassa med direktkopplad terminal eller magnetremsa (där ni skickar beloppet till kortterminalen eller drar kortet direkt i kassan) 

 1. Logga in på kassan igen men med chefs/hovkod och slå in hela bordet igen men i direktförsäljningsläge (ej på bord). 
 2. Tryck nu retur/hov.korr  
 3. Välj sedan vilket servisinlogg det slogs ut på, välj sedan betalmedel Kort/Kontokort/Kort1 (det betalmedlet ni använder för att skicka beloppet till terminalen) 
 4. Beloppet dyker upp i terminalen & ni stoppar ni in gästens kort och följer instruktionerna i terminalen. 
 5. Nu tar ni betalt för den notan gästen faktiskt skulle betalat för. 
 6. Slå in det bordet som vart felbetalt på nytt så de gästerna kan betala sen när det är dags för dom. 

För kassa med kortterminaler där man hämtar bord. 

 1. Logga in på kassan igen men med chefs/hovkod och slå in hela bordet igen men i direktförsäljningsläge (ej på bord). 
 2. Tryck nu retur/hov.korr  
 3. Välj sedan vilket servisinlogg det slogs ut på, välj sedan betalmedel Manuella Kort (kan skifta lite i namn men heter alltid något liknande Manuella kontokort). 
 4. Hämta lösenkortet till er betalterminal 
  1. Ange kassörinlogg 000000 & grön i kortterminalen 
  2. Välj AdminMode 
  3. Nu är ni i ”Vikingläge” i terminalen 
  4. Tryck på Menu-kanppen, näst längst ner till vänster 
  5. Välj Korttjänster 
  6. Välj Retur 
  7. Slå in summan som skall betalas tillbaka (hela notan som vart felbetald) 
  8. Stoppa i gästens kort och följ anvisningarna 
 5. Ta nu betalt som vanligt för den notan gästen faktiskt skulle ha betalat för. 
 6. Slå in det bordet som vart felbetalt på nytt så de gästerna kan betala sen när det är dags för dom. 

 

När man tar betalt från fel bord, hela notan och gästen fått betala för lite

Här är det enklast att sätta tillbaka hela beloppet och ta betalt på nytt, precis som ovan. 

Att sätta tillbaka hela felbetalningen & sedan ta betalt på nytt

För kassa med direktkopplad terminal (där ni skickar beloppet till kortterminalen direkt från kassan) 

 1. Logga in på kassan igen men med chefs/hovkod och slå in hela bordet igen men i direktförsäljningsläge (ej på bord). 
 2. Tryck nu retur/hov.korr  
 3. Välj sedan vilket servisinlogg det slogs ut på, välj sedan betalmedel Kort/Kontokort/Kort1 (det betalmedlet ni använder för att skicka beloppet till terminalen) 
 4. Beloppet dyker upp i terminalen & ni stoppar ni in gästens kort och följer instruktionerna i terminalen. (Denna tjänst måste dock vara aktiverad). 
 5. Nu tar ni betalt för den notan gästen faktiskt skulle betalat för. 
 6. Slå in det bordet som vart felbetalt på nytt så de gästerna kan betala sen när det är dags för dom. 

För kassa med kortterminaler där man hämtar bord. 

 1. Logga in på kassan igen men med chefs/hovkod och slå in hela bordet igen men i direktförsäljningsläge (ej på bord). 
 2. Tryck nu retur/hov.korr  
 3. Välj sedan vilket servisinlogg det slogs ut på, välj sedan betalmedel Manuella Kort (kan skifta lite i namn men heter alltid något liknande Manuella kontokort).
 4. Hämta lösenkortet till er betalterminal
  1. Ange kassörinlogg 000000 & grön i kortterminalen 
  2. Välj AdminMode 
  3. Nu är ni i ”Vikingläge” i terminalen 
  4. Tryck på Menu-kanppen, näst längst ner till vänster 
  5. Välj Korttjänster 
  6. Välj Retur (Denna tjänst måste dock vara aktiverad). 
  7. Slå in summan som skall betalas tillbaka (hela notan som vart felbetald) 
  8. Stoppa i gästens kort och följ anvisningarna 
 5. Ta nu betalt som vanligt för den notan gästen faktiskt skulle ha betalat för. 
 6. Slå in det bordet som vart felbetalt på nytt så de gästerna kan betala sen när det är dags för dom. 

Skärmen visar baxi error eller utskriftsminne fullt

Logga ut från trivec. Klicka på Baxi och sedan på reconcil.

Online på servern, men offline på resten

Servern kommer alltid visa online då den enbart talar med sig själv, att alla andra kassor är offline tyder på att ni saknar nätverk i huset.

Starta om router/switch eller kontakta den som är IT-ansvarig hos er.

Hitta gamla kvitton

Logga in i kassan med en chefs/hov-inlogg. Välj sedan Kvitto i toppmenyn. Klicka på "Today / Review" i den vänstra spalten.

 • För idag, välj: TODAY
 • För tidigare dagar, välj: REVIEW samt önskat datum

Markera önskat kvitto och tryck kvitto kopia. Kopian kommer att skrivas ut i din kvittoskrivare.

Nya drickssystemet

För Terminaler som används i Viking PA Läge

 • Du slår som vanligt ut z-rapporter på kortterminalen (menu -> 7 -> 1 -> 3)
 • Summan som står som extra på z-rapporten slår du som kontantuttag mot betalmedel DRICKS KONTOKORT.
 • Efter du gjort detta på alla fristående terminaler så slår ni in den totala drickssumman på ÖVRIGT -> DRICKSINSÄTTNING & OK. Observera, detta får ej göras på ett bord utan måste ske i direktförsäljningsläge.

Sedan bankar ni ALLA kontanter som är över er växelkassa, precis som vanligt då detta är era faktiska kontantbetalningar under dagen.

Tänk på att separera kontantdricks direkt vid mottagande.

 

För personal som använder sig utav att hämta bord

Vid faktura dricks så skall dricksen slås på BETALMEDEL FAKTURA DRICKS direkt. EJ kontantuttag, utan DIREKT vid utslagningen utav fakturan PÅ BETALMEDEL FAKTURA DRICKS.

OBS! Vid Waiter Not Found så kan man INTE längre slå totalbeloppet utan man måste slå först BELOPPET GÄSTEN SKALL BETALA PÅ MANUELLA KONTOKORT & sedan DRICKSEN PÅ KONTOKORT DRICKS.

 

Vid räkning utav kassa

 1. Slå ut en Open Table rapport, denna skall vara 0.
 2. Slå ut en kontokortsrapport.
 3. Beloppet på EXTRA är det vi behöver här.
 4. Slå ut en betalmedelsrapport, beloppen på Dricks Kontokort & Dricks Faktura är de vi är intresserade utav här.
 5. Logga nu in på inlogget det gäller.
 6. Gå in på Försäljning -> Övrigt/Dricks
 7. På ÖVRIGT finns en knapp som heter Dricksinsättning.

På DRICKSINSÄTTNING slår ni in följande:

 • EXTRA BELOPPET på kontokortsrapporten
 • PLUS
 • TOTALBELOPPET från dricksen på FAKTURORNA
 • PLUS

Alternativt att ni slår in vardera belopp för sig på samma ”nota” tänk på att EJ lägg detta på bord.

 • Sedan trycker ni OK.

Banka det kvitto som kommer ut nu tillsammans med era kassor och övriga rapporter för avstämning åt ekonomin.

Nu slår ni återigen ut er betalmedelsrapport